Ανακουφιστικές και Περιοχικές Θεραπείες

Η χημειοθεραπεία αποτελεί την βάση της αντιμετώπισης του τοπικά προχωρημένου καρκίνου του παγκρέατος, συχνά σε συνδυασμό με μεθόδους που αποσκοπούν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων από την τοπική επέκταση του όγκου. Η απόφραξη του χοληδόχου πόρου που προκαλεί ίκτερο και η απόφραξη του δωδεκαδακτύλου με την συνοδό αδυναμία σίτισης είναι οι κύριες ενδείξεις ενδοσκοπικής ή χειρουργικής παρέμβασης, όπως:

  • Ενδοσκοπική ενδοπρόθεση (stent) στον χοληδόχο πόρο
  • Stent στο δωδεκαδάκτυλο
  • Χειρουργική παράκαμψη της απόφραξης (bypass)

Τα τελευταία χρόνια ήρθαν να προστεθούν μέθοδοι τοπικής καταστροφής του καρκίνου που στοχεύουν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της χημειοθεραπείας. Στις τις περιοχικές θεραπείες (ablative treatments) ανήκουν:

  • Μη θερμική καταστροφή (IRE, Nanoknife®)
  • Θερμική καταστροφή με χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή μικροκυμάτων (RF ablation, ΜW Ablation )
  • Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία (SBRT)

Οι θεραπείες αυτές ποικίλουν στην επεμβατικότητα και τους περιορισμούς τους. Οι διαθέσιμες μελέτες δείχνουν ότι  είναι γενικά καλά ανεκτές και μπορούν να οφελίσουν ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο.

Δείτε επίσης