Νευροενδοκρινείς Όγκοι Παγκρέατος

Οι Νευροενδοκρινείς Όγκοι του Παγκρέατος (Pancreatic Neuroendocrine Tumours, PNET) αποτελούν μια ετερογενή ομάδα νεοπλασμάτων που προέρχονται από τα νησίδια (islets) της ενδοκρινούς μοίρας. Μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις. Είναι σπάνιοι όγκοι που διαφέρουν σημαντικά στην συμπεριφορά και την πρόγνωση από το αδενοκαρκίνωμα των παγκρεατικών πόρων.

 • Οι Νευροενδοκρινείς Όγκοι συνήθως αναπτύσσονται με πολύ αργότερο ρυθμό από το αδενοκαρκίνωμα. Ακόμα και μετά την εκδήλωση τους η εξέλιξη τους μπορεί να είναι χρονία
 • Οι λειτουργικοί Νευροενδοκρινείς Όγκοι εκκρίνουν ορμόνες από τις οποίες παίρνουν το όνομα τους

  • Γαστρίνωμα
  • Ινσουλίνωμα
  • Γλυκαγόνωμα
  • Βιπομα (VIPoma)
  • Σωματοστατίνωμα

Τα συμπτώματα των λειτουργικών όγκων σχετίζονται με τις παραγόμενες ορμόνες.

 • Η πλειοψηφία των PNET είναι μη λειτουργικοί, δηλαδή δεν εκκρίνουν ορμόνες. Οι μη λειτουργικοί όγκοι μπορεί να αποκτήσουν μεγάλο μέγεθος πριν δώσουν συμπτώματα ή μεταστάσεις. Μικροί μη λειτουργικοί όγκοι ανακαλύπτονται τις περισσότερες φορές τυχαία σε απεικονιστικό έλεγχο.

Οι Νευροενδοκρινείς Όγκοι του Παγκρέατος χρήζουν ειδικής διερεύνησης και αντιμετώπισης. Η χειρουργική θεραπεία των PNET και των μεταστάσεων τους στο ήπαρ αποσκοπεί στην ίαση ή στον έλεγχο των συμπτωμάτων όταν οι μεταστάσεις δεν είναι δυνατόν να εξαιρεθούν πλήρως.

Δείτε επίσης