Το Ήπαρ

Το ήπαρ, κοινώς γνωστό ως το συκώτι, είναι το μεγαλύτερο συμπαγές όργανο του σώματος. Βρίσκεται στο δεξί άνω μέρος της κοιλακής χώρας προστατευμένο στο μεγαλύτερο μέρος του από τα κατώτερα πλευρά. Είναι όργανο με εξαιρετικά πλούσια αιμάτωση που δέχεται το 15% του όγκου αίματος που αντλεί η καρδιά σε κάθε παλμό.

Ιδιαιτερότητα του ήπατος αποτελεί ότι η αιμάτωσή του είναι διπλή, προέρχεται δηλαδή κατά 1/4 από την ηπατική αρτηρία και κατά 3/4 από την πυλαία φλέβα η οποία παροχετεύει το φλεβικό αίμα από τον γαστρεντερικό σωλήνα.

hpar1-el

Το ήπαρ εκτελεί δεκάδες διαφορετικές λειτουργίες ταυτόχρονα, απαραίτητες για την άμυνα του οργανισμού στις λοιμώξεις, την απορρόφηση και σύνθεση θρεπτικών συστατικών και τον μεταβολισμό τοξικών ουσιών και φαρμάκων. Οι λειτουργίες του ήπατος είναι τόσο σημαντικές ώστε να συμπεριλαμβάνεται στα ζωτικά όργανα, δηλαδή είναι απαραίτητο για την διατήρηση της ζωής. Μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί πρακτικά η υποκατάσταση του ήπατος με τεχνητά μέσα και έτσι η μοναδική θεραπεία της βαριάς ηπατικής ανεπάρκειας είναι η μεταμόσχευση.

Δείτε επίσης