• Ανοιχτή χειρουργική

  Η ανοικτή χειρουργική αποτελεί την κλασική προσέγγιση, η οποία χρησιμοποιείται από τους περισσότερους χειρουργούς στον κόσμο.

 • Λαπαροσκοπική χειρουργική

  Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτέλεσε μια επαναστατική πρόοδο του 20ου αιώνα στον τομέα της χειρουργικής.

 • Ρομποτική χειρουργική

  Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί τη νέα εξέλιξη της ελάχιστα τραυματικής χειρουργικής.

 • Περιοχικές θεραπείες

  Οι Περιοχικές – Εστιακές θεραπείες είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι τοπικής θεραπείας των όγκων του Ήπατος και του Παγκρέατος.

Δρ Θεόδωρος Τσίρλης

Γενικός Χειρουργός
Χειρουργός Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Στις Μεταμοσχεύσεις Newcastle University (UK)
Fellow of the Royal College of Surgeons (General Surgery)
Fellow of the European Board of Surgery (HPB Surgery)

Μέλος των εταιρειών

Client logo
IHPBA
International Hepato-Pancreato Biliary Association
- - -
Client logo
E-AHPBA
European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association
- - -
Client logo
AUGIS
Association of Upper Gastrointestinal Surgeons
- - -
Client logo
ESOT
European Society for Organ Transplantation
- - -
Client logo
BTS
British Transplantation Society
- - -
Client logo
ΕΧΕ
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
- - -
Client logo
ΕΕΜΗ
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος
- - -
Client logo
ΕΕΟΠ
Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού
- - -

Οι υπηρεσίες

Image
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ
Image
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Image
ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Βιβλιογραφική ενημέρωση