Στένωση και Κάκωση Χοληφόρων

Η Καλοήθης Στένωση των Χοληφόρων έχει παρόμοιες εκδηλώσεις με την Χοληδοχολιθίαση. Αποτελεί συχνά ένα δύσκολο κλινικό πρόβλημα καθώς η διάκριση από το  Χολαγγειοκαρκίνωμα και η θεραπεία της μπορεί να αποτελούν πρόκληση.

Οι κυριότερες αιτίες των καλοηθών στενώσεων των χοληφόρων είναι:

  • Ιατρογενείς, μετά από εγχειρητικό ή ενδοσκοπικό τραύμα
  • Φλεγμονώδεις Νόσοι των Χοληφόρων (Πρωτοπαθής Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα, Νόσος IgG4)
  • Ισχαιμία των Χοληφόρων μετά από χειρουργική θεραπεία

Η διερεύνηση και η αντιμετώπιση των στενώσεων των χοληφόρων απαιτεί στενή συνεργασία εξειδικευμένων Χειρουργών, Επεμβατικών Γαστρεντερολόγων και Ακτινολόγων. Η κατάλληλη θεραπεία μπορεί να είναι κατά περίπτωση συντηρητική, ενδοσκοπική, διαδερμική ή χειρουργική.

Delimiter

Η Τραυματική  Κάκωση των Χοληφόρων, ειδικότερα κατά την διενέργεια Χολοκυστεκτομής, αποτελεί σπάνια αλλά σημαντική επιπλοκή επεμβάσεων στα χοληφόρα. Η συχνότητα της κάκωσης αναφέρεται σε 1/300-1/500 λαπαροσκοπικές χολοκυστεκτομές και παραμένει αυξημένη σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική. Οι βασικότερη αιτία είναι η αδυναμία ορθής αναγνώρισης των ανατομικών δομών λόγω φλεγμονής, αιμορραγίας ή ανατομικών παραλλαγών.

Οι κακώσεις των χοληφόρων έχουν ποικίλες μορφές. Η κάκωση μπορεί να έχει την μορφή διατομής ή στένωσης. Μπορεί να είναι άμεσα εμφανής κατά την διάρκεια της επέμβασης ή να εκδηλωθεί αργότερα. Η θέση και η μορφή της κάκωσης στην ανατομία των χοληφόρων έχει αναγνωριστεί σαν σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την πρόγνωση και την αντιμετώπιση της. Στο ανατομική εικόνα της βλάβης βασίζονται οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες ταξινομήσεις κακώσεων κατά Bismuth και η επέκταση της κατά Strasberg.

Ταξινόμηση Κάκωσης Χοληφόρων κατά Bismuth
Ταξινόμηση Κάκωσης Χοληφόρων κατά Strasberg

Μια πιο ενδελεχής ταξινόμηση των κακώσεων των χοληφόρων είναι εκείνη που προτείνεται από την European Association of Endoscopic Surgery με το ακρωνύμιο ATOM (Anatomy, Timing Of, Mechanism). Η ταξινόμηση αυτή περιλαμβάνει περισσότερες σημαντικές κλινικές πληροφορίες όπως την συνύπαρξη αγγειακού τραύματος, τον χρόνο εκδήλωσης και τον μηχανισμό της κάκωσης.

Delimiter

Η αντιμετώπιση των Κακώσεων των Χοληφόρων απαιτεί, όπως και οι Στενώσεις, στενή συνεργασία Ειδικοτήτων. Βασικές αρχές αποτελούν

  • Αντιμετώπιση των οξέων προβλημάτων όπως η σήψη
  • Διερεύνηση της ανατομίας των Χοληφόρων και των Αγγείων
  • Σχεδιασμός της οριστικής θεραπείας.
  • Αποκατάσταση από τον Ειδικό

Η συχνότερη χειρουργική θεραπεία των Κακώσεων των Χοληφόρων είναι η Χολοπεπτική Αναστόμωση.

Δείτε επίσης