Πολύποδες Χοληδόχου Κύστης

Με τον όρο «Πολύποδες» αναφέρονται συχνά υπερηχογραφικά ευρήματα όζων στο τοίχωμα της χοληδόχου κύστης που δεν έχουν την εικόνα χολόλιθων. Η πλειονότητα αυτών των όζων είναι μάζες χοληστερίνης και φλεγμονώδεις αλλοιώσεις που δεν έχουν σχέση με νεοπλασία. Ομοίως, η Αδενομυομάτωση της Χοληδόχου Κύστης είναι διάχυτη υπερπλαστική αλλοίωση του τοιχώματος.

Οι αληθείς Πολύποδες είναι αδενώματα, δηλαδή καλοήθεις επιθηλιακοί όγκοι που μπορούν να εξελιχθούν σε κακοήθεις.  Αποτελούν το 10% των υπερηχογραφικών όζων.

Η αντιμετώπιση των πολυποειδών αλλοιώσεων καθορίζεται από την ύπαρξη συμπτωμάτων και τον κίνδυνο κακοήθους εξαλλαγής.

 

Ενδείξεις Χολοκυστεκτομής αποτελούν

  • Συμπτωματικοί όζοι
  • Όζοι μεγέθους >1εκ.
  • Όζοι >0.5 εκ. που αυξάνουν σε μέγεθος κατά την παρακολούθηση
  • Όζοι σε έδαφος Πρωτοπαθούς Σκληρυντικής Χολαγγειίτιδας

Δείτε επίσης