Εκτομή Καρκίνου Χοληφόρων

Η Χειρουργική Θεραπεία του καρκίνου των Χοληφόρων είναι από τις μεγαλύτερες και ειδικότερες επεμβάσεις του πεπτικού. Λόγω της θέσης των χοληφόρων και της κοινής πορείας με τα αγγεία του ήπατος ακόμα και όγκοι μικρού μεγέθους μπορεί να απαιτούν εκτεταμένες ηπατεκτομές  και εκτομή της πυλαίας φλέβας για να επιτευχθεί η ριζική εξαίρεση του όγκου.

Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει

  • Εκτομή των εξωηπατικών χοληφόρων
  • Εκτομή των λεμφαδένων
  • Σχεδόν πάντα Ηπατεκτομή. Η Ηπατεκτομή μπορεί να είναι αριστερή ή δεξιά ανάλογα με την εντόπιση του όγκου και συχνά είναι εκτεταμένη
  • Κάποιες φορές εκτομή και ανακατασκευή τμήματος της πυλαίας φλέβας

Η αποκατάσταση της επικοινωνίας των χοληφόρων με τον γαστρεντερικό σωλήνα γίνεται με την Roux-en-Y Χολοπεπτική αναστόμωση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά χοληφόρα σε μία έλικα εντέρου.

Για την διενέργεια μιας εκτεταμένης Ηπατεκτομής για Καρκίνο Χοληφόρων συχνά προηγείται η εξωτερική παροχέτευση των χοληφόρων και ο Εμβολισμός της Πυλαίας Φλέβας για την πρόκληση υπερτροφίας του ήπατος που θα παραμείνει μετά την ηπατεκτομή.

Δείτε επίσης