Ηπατεκτομή

Η Ηπατεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται ένα μέρος του ήπατος. Οι Ηπατεκτομές σχεδιάζονται με στόχο την ίαση όπου είναι δυνατό, με εξαίρεση την εκτομή των μεταστάσεων από Νευροενδοκρινείς Όγκους που μπορεί να γίνει για μείωση του όγκου.

hpatektomh

Είναι γνωστή από την αρχαιότητα η μοναδική ιδιότητα του ήπατος να «αναγεννάται» όπως περιγράφει ο μύθος του Προμηθέα. Εκείνο που συμβαίνει στην πραγματικότητα  είναι η ικανότητα αυτού του εκπληκτικού οργάνου να υπερτρέφεται  στην περίπτωση που εξαιρεθεί ένα μέρος του, ώστε το εναπομείναν όργανο να ανταπεξέρχεται στις ανάγκες του οργανισμού. Ένα κατά τα άλλα υγειές ήπαρ μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και μετά την εκτομή έως και 75% του οργάνου.

Παρά το γεγονός ότι το ήπαρ είναι ένα συμπαγές όργανο, διαιρείται ανατομικά σε 8 τμήματα (segments) που φέρουν χωριστούς κλάδους αιμοφόρων και χοληφόρων αγγείων.

Τα τμήματα 2,3,4 αποτελούν το «Αριστερό» και τα τμήματα 5,6,7,8 το «Δεξιό» Ήπαρ. Το τμήμα 1 αποτελεί ξεχωριστή περιοχή που ονομάζεται κερκοφόρος λοβός. Τα τμήματα μπορούν να εξαιρεθούν χωριστά ή σε συνδυασμό μεταξύ τους. Η θέση και ο τύπος της βλάβης καθορίζει τον τύπο της Ηπατεκτομής που απαιτείται για την αφαίρεση της

Για παράδειγμα

  • Δεξιά Ηπατεκτομή: Τμήμα 5,6,7,8
  • Αριστερή Ηπατεκτομή: Τμήμα 2,3,4
  • Εκτεταμένη Δεξιά Ηπατεκτομή: Τμήμα 4,5,6,7,8
  • Εκτεταμένη Αριστερή Ηπατεκτομή: Τμήμα 2,3,4,5,8
  • Εκτομή μεμονωμένων τμημάτων κ.λ.π

Ο Εμβολισμός της Πυλαίας Φλέβας, ΕΠΒ (Portal Vein Embolization, PVE) και η επέμβαση ALPPS (Associated Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy) είναι μέθοδοι που εφαρμόζονται με σκοπό να προκαλέσουν υπερτροφία μέρους του ήπατος πριν από μια πολύ μεγάλη ηπατεκτομή ώστε να αποφευχθεί η ηπατική ανεπάρκεια μετά το χειρουργείο. Ο ΕΠΒ γίνεται κατά κανόνα με καθετηριασμό της Πυλαίας υπό ακτινολογική καθοδήγηση. Αντίθετα, η ALLPS είναι χειρουργική επέμβαση σε δύο στάδια. Συνδυάζει την διατομή του ήπατος με την χειρουργική απολίνωση της Πυλαίας και μετά από μερικές μέρες, αφού έχει επιτευχθεί η υπερτροφία του ήπατος, ακολουθεί η ολοκλήρωση της ηπατεκτομής

Συχνές Ερωτήσεις

Η Ηπατεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται ένα μέρος του ήπατος. Γίνεται με ανοιχτή επέμβαση, λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά ανάλογα με την θέση και το μέγεθος του όγκου και την εμπειρία του χειρουργού.

Ναι. Είναι γνωστή από την αρχαιότητα η μοναδική ιδιότητα του ήπατος να «αναγεννάται» όπως περιγράφει ο μύθος του Προμηθέα. Εκείνο που συμβαίνει στην πραγματικότητα  είναι η ικανότητα αυτού του εκπληκτικού οργάνου να υπερτρέφεται  στην περίπτωση που εξαιρεθεί ένα μέρος του, ώστε το εναπομείναν όργανο να ανταπεξέρχεται στις ανάγκες του οργανισμού. Ένα κατά τα άλλα υγειές ήπαρ μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και μετά την εκτομή έως και 75% του οργάνου.

Ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο εξαρτάται από την έκταση της ηπατεκτομής και την μετεγχειρητική πορεία. Γενικά οι ασθενείς αναμένεται να μείνουν στο νοσοκομείο 5-10 ημέρες. Η πλήρης μετεγχειρητική ανάρρωση στο σπίτι διαρκεί περισσότερο. Η αποκατάσταση αναμένεται να είναι πλήρης σε μερικές εβδομάδες ώστε ο ασθενής να επιστρέψει και πάλι στη φυσιολογική δραστηριότητα.

Στην περίπτωση της ανοιχτής ηπατεκτομής γίνεται μια μέση τομή στο πάνω μέρος της κοιλιάς που επεκτείνεται κάτω από τα πλευρά δεξιά. Με την λαπαροσκοπική και την ρομποτική προσπέλαση γίνονται 4-5 μικρές τομές για την εκτομή και μια μεγαλύτερη τομή για την εξαίρεση του όγκου από την κοιλιά.

Η ηπατεκτομή είναι μια μεγάλη επέμβαση που μπορεί να έχει επιπλοκές. Συχνότερες είναι η αιμορραγία και η διαρροή χολής. Σήμερα με την χειρουργική εξειδίκευση και την βοήθεια της τεχνολογίας πάνω από το 95% των ασθενών που υποβάλλονται σε ηπατεκτομή αναρρώνουν πλήρως.

Με την ανάρρωση από μια ηπατεκτομή οι ασθενείς έχουν μια φυσιολογική ζωή. Γενικά συνιστάται να ακολουθείται ένας ισορροπημένος και υγιής τρόπος ζωής ώστε να αποφεύγονται παράγοντες που επιβαρύνουν το ήπαρ όπως η συστηματική κατανάλωση αλκοόλ, η υπερδοσολογία φαρμάκων και η πλούσια σε λίπη δίαιτα. Εκτός από τις ευεργετικές επιπτώσεις της καλής διατροφής και της άσκησης στην γενικότερη υγεία είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι είναι πιθανό κάποιοι ασθενείς να χρειαστεί υποβληθούν σε νέα θεραπεία ή ηπατεκτομή στο μέλλον.

Δείτε επίσης