Χοληφόρα

Η χολή είναι ένα κίτρινο-πράσινο υγρό που παράγεται στο ήπαρ και αποχετεύεται από το δίκτυο των χοληφόρων αγγείων (πόρων) προς το έντερο. Ο ρόλος της χολής είναι η συμμετοχή στην πέψη και απορρόφηση του λίπους από το τελικό τμήμα του λεπτού εντέρου καθώς και  η αποβολή ουσιών που μεταβολίζει το ήπαρ.

Η χολή αποθηκεύεται στην χοληδόχο κύστη όπου συμπυκνώνεται και εκκρίνεται μέσω του χοληδόχου πόρου στο δωδεκαδάκτυλο περνώντας μέσα από  της κεφαλή του παγκρέατος. Το ερέθισμα για την έκκριση της χολής από την χοληδόχο κύστη το δίνουν ορμόνες που παράγονται στο  δωδεκαδάκτυλο σαν απάντηση στην παρουσία τροφής.

Με τον όρο Χοληφόρα περιγράφεται το δίκτυο των χοληφόρων πόρων και της χοληδόχου κύστης. Οι χοληφόροι πόροι διαιρούνται ανατομικά σε ενδοηπατικά χοληφόρα, χοληφόρα των πυλών (Περι-Πυλαία) και περιφερικά χοληφόρα.

  • Στα ενδοηπατικά χοληφόρα ανήκουν οι μικροί χοληφόροι πόροι που σχηματίζουν ένα δίκτυο στο ηπατικό παρέγχυμα. Το δίκτυο καταλήγει σε μεγαλύτερους πόρους που ακολουθούν την ανατομία των τμημάτων του ήπατος.
  • Στα χοληφόρα των πυλών (Περι-Πυλαιά) ανήκουν

    • Ο δεξιός και ο αριστερός χοληδόχος πόρος
    • Ο κοινός ηπατικός πόρος

  • Στα περιφερικά χοληφόρα ανήκει ο κοινός χοληδόχος πόρος που περνά μέσα από την κεφαλή του παγκρέατος μέχρι το Φύμα του Vater.

Η ακριβής ανατομία των χοληφόρων παρουσιάζει παραλλαγές στον πληθυσμό και είναι σημαντικό κάθε περίπτωση να εξατομικεύεται.

Δείτε επίσης