Επεμβάσεις για Χοληδοχολιθίαση και Στένωση/Κάκωση Χοληφόρων

Διερεύνηση Χοληδόχου Πόρου

Η διερεύνηση του χοληδόχου πόρου είναι η χειρουργική θεραπεία της Χοληδοχολιθίασης. Γίνεται με ανοιχτή ή λαπαροσκοπική επέμβαση.  Η χειρουργική διερεύνηση έχει αντικατασταθεί σήμερα σε μεγάλο βαθμό από την ενδοσκοπική μέθοδο (ERCP), εξακολουθεί όμως να έχει σχετικές ενδείξεις:

  • Χοληδοχολιθίαση σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ανοιχτή Χολοκυστεκτομή
  • Αποτυχία ενδοσκοπικής θεραπείας
  • Εκπαίδευση του χειρουργού στην λαπαροσκοπική διερεύνηση

Η λαπαροσκοπική επέμβαση έχει το πλεονέκτημα της ταυτόχρονης  ελάχιστα επεμβατικής θεραπείας της χοληδοχολιθίασης και της χολολιθίασης με μία μέθοδο αποφεύγοντας την ενδοσκόπηση ως δεύτερη παρέμβαση. Η εφαρμογή της λαπαροσκοπικής διερεύνησης δεν είναι ευρέος διαδεδομένη σε σχέση με την ERCP.

Η διερεύνηση του χοληδόχου πόρου γίνεται δια μέσω του κυστικού πόρου ή με διάνοιξη του χοληδόχου πόρου (χοληδοχοτομή) ανάλογα με τις ανατομικές και τεχνικές ενδείξεις.  Η σύγκλιση της χοληδοχοτομής γίνεται με ή χωρίς την τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης του χοληδόχου πόρου (σωλήνας Kehr)  ο οποίος αφαιρείται μετά από 4-6 εβδομάδες.

Χολοπεπτική Αναστόμωση

Η RouxenY Χολοπεπτική Αναστόμωση είναι η επέμβαση χειρουργικής παροχέτευσης του χοληφόρου δέντρου στον εντερικό σωλήνα.

Τα χοληφόρα αναστομώνονται σε μια έλικα του λεπτού εντέρου (έλικα Roux) διαχωρισμένη σε σχήμα Υ από τον γαστρεντερικό σωλήνα ώστε να εμποδίζεται η παλινδρόμηση της τροφής.

Οι ενδείξεις της Χολοπεπτικής Αναστόμωσης είναι

Δείτε επίσης