Καρκίνος Χοληδόχου Κύστης

Ο Καρκίνος της Χοληδόχου Κύστης (ΚΧΚ) είναι η πιο κοινή κακοήθεια των χοληφόρων. Εμφανίζει αξιοσημείωτη γεωγραφική κατανομή ανά την υφήλιο με μεγαλύτερη συχνότητα στη Χιλή, την Ιαπωνία και την Ινδία. Στην Ευρώπη καταγράφεται σε λιγότερο από 1/100.000 άτομα με αυξανόμενη επίπτωση στις ηλικίες πάνω από τα 65 έτη και στο γυναικείο φύλο.

Delimiter
 Πού οφείλεται; 

Η αιτιολογία είναι άγνωστη. Καταστάσεις που σχετίζονται με χρόνια φλεγμονή της Χοληδόχου Κύστης θεωρούνται παράγοντες κινδύνου.

  • Χολολιθίαση. Οι περισσότερες περιπτώσεις ΚΧΚ αναπτύσσονται σε έδαφος χολολιθίασης, όμως ο ΚΧΚ είναι πολύ σπανιότερος από την Χολολιθίαση στον πληθυσμό. Η πιθανότητα ανάπτυξης ΚΧΚ σε άτομα με Χολολιθίαση είναι μικρότερος από τον κίνδυνο επιπλοκών της Χολοκυστεκτομής.
  • Πορσελανοειδής Χοληδόχος Κύστη με στικτές αποτιτανώσεις
  • Παλινδρόμηση παγκρεατικών ενζύμων στην χοληδόχο κύστη λόγω ανατομικής παραλλαγής της κοινής εκβολής του χοληδόχου και του παγκρεατικού πόρου έξω από τοίχωμα του δωδεκαδακτύλου (PancreaticoBiliary maljunction). Η οντότητα αυτή συνυπάρχει συχνά με Χοληδοχοκύστεις.
Delimiter
 Ποια είναι τα συμπτώματα; 

Ο ΚΧΚ εμφανίζεται σε δύο κλινικές μορφές, σαν πρωτοπαθής (primary) και σαν τυχαίο εύρημα μετά από Χολοκυστεκτομή για Χολολιθίαση(Τυχαίος ΚΧΚ, Incidental Gallbladder Cancer). Στα πρώιμα στάδια δεν δίνει ειδικά συμπτώματα. Κάθε περίπτωση άτυπης ή προχωρημένης χολοκυστίτιδας σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή. Σε πιο προχωρημένα στάδια ο ΚΧΚ μπορεί να εκδηλωθεί με ίκτερο, κοιλιακό πόνο, μάζα κοιλίας ή μεταστάσεις.

Delimiter
 Πώς τίθεται η διάγνωση; 

Ο τυχαίος ΚΧΚ ανακαλύπτεται στην ιστολογική εξέταση της χοληδόχου κύστης. Η συχνότητα του υπολογίζεται στο 1% του συνόλου των χολοκυστεκτομών για άλλη αιτία.

Ο πρωτοπαθής ΚΧΚ έχει την μορφή μάζας ή πάχυνσης της χοληδόχου κύστης στο υπερηχογράφημα και στην αξονική τομογραφία. Επίσης εμφανίζεται με εικόνα διήθησης του χοληδόχου πόρου ή/και των αγγείων στην πύλη του ήπατος. Τα ευρήματα συνήθως συνοδεύονται από αύξηση του καρκινικού δείκτη Ca19-9 στο αίμα.

Delimiter
 Ποιά είναι η θεραπεία; 
  • Η μόνη θεραπεία που δίνει πιθανότητες ίασης είναι η Χειρουργική Εκτομή με στόχο την πλήρη εξαίρεση (R0 εκτομή) του όγκου και των λεμφαδένων της περιοχής . Η μετεγχειρητική (επικουρική) χημειοθεραπεία μπορεί να ωφελήσει ένα ποσοστό ασθενών.
  • Το εύρος της απαιτούμενης εκτομής καθορίζεται από το στάδιο του όγκου, δηλαδή την έκταση της διήθησης στο τοίχωμα της χοληδόχου κύστης και τις γειτονικές δομές. Η χειρουργική θεραπεία μπορεί να ποικίλλει από απλή χολοκυστεκτομή για πολύ πρώιμο καρκίνο μέχρι εκτεταμένη Ηπατεκτομή με εκτομή των Χοληφόρων.
  • Οι ασθενείς με τυχαίο ΚΧΚ έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να έχουν καρκίνο που είναι σε θεραπεύσιμο στάδιο. Όμως η προηγηθείσα Χολοκυστεκτομή μπορεί να έχει περιπλέξει το πρόβλημα λόγω της πιθανότητας διασποράς του καρκίνου ή ελλιπούς αφαίρεσης. Πριν τον σχεδιασμό δεύτερης επέμβασης κάθε περίπτωση ασθενούς με τυχαίο ΚΧΚ πρέπει να επανεκτιμάται με λεπτομέρεια εξετάζοντας τις πληροφορίες του προηγούμενου χειρουργείου και την ιστολογική εξέταση. Ακολουθεί επανασταδιοποίηση με απεικονιστικές εξετάσεις και κατά περίπτωση με ερευνητική λαπαροσκόπηση.
  • Η αντιμετώπιση του μη εξαιρέσιμου ΚΧΚ είναι παρηγορική με ελάχιστα επεμβατικά μέτρα ή/και χημειοθεραπεία.

Δείτε επίσης