Κύστεις Χοληφόρων

Με εξαίρεση τις ασυμπτωματικές Απλές Κύστεις του Ήπατος, οι κύστεις των χοληφόρων έχουν κλινική σημασία. Το Κυσταδένωμα και το Ενδοπορικό Θηλώδες Νεόπλασμα των Χοληφόρων είναι σπάνια κυστικά νεοπλάσματα που χρήζουν Χειρουργικής εκτομής

Χοληδοχοκύστεις

Οι Χοληδοχοκύστεις αποτελούν συγγενείς κυστικές αλλοιώσεις των χοληφόρων. Εκδηλώνονται στην βρεφική ηλικία με αποφρακτικό ίκτερο και συνοδό μάζα κοιλίας ενώ σε μεγαλύτερα παιδία μπορεί να προκαλούν υποτροπιάζουσα οξεία παγκρεατίτιδα. Η κλινική εικόνα στους ενήλικες ποικίλλει. Η χαρακτηριστική εικόνα είναι εκείνη του επώδυνου ίκτερου με ψηλαφητή μάζα στην περιοχή του ήπατος. Συνηθέστερα δίνουν συμπτώματα παρόμοια με την Χολολιθίαση και την Χοληδοχολιθίαση όπως ο κολικός χοληφόρων και η οξεία παγκρεατίτιδα και ανακαλύπτονται τυχαία στον διαγνωστικό έλεγχο. Οι Χοληδοχοκύστεις συσχετίζονται επίσης με για την ανάπτυξη Χολαγγειοκαρκινώματος στο τοίχωμα της κύστης.

Οι Χοληδοχοκύστεις ταξινομούνται σε 5 βασικούς ανατομικούς τύπους (I-V) με κάποιες υποκατηγορίες (IA-IC, IVA-IVB)

Η θεραπεία των εξωηπατικών Χοληδοχοκύστεων (IIV) είναι η Χειρουργική αφαίρεση των κυστικών χοληφόρων με σκοπό την αντιμετώπιση και πρόληψη των επιπλοκών. Στον τύπο III έχει θέση η ενδοσκοπική εκτομή. Η αντιμετώπιση των ενδοηπατικών κύστεων (IVA,V) είναι συνήθως πιο συντηρητική καθώς μπορεί να βρίσκονται σε όλο το ήπαρ. Σε επιπλεμένες μορφές του τύπου V (Νόσος του Caroli) μπορεί να έχει ένδειξη η μεταμόσχευση ήπατος.

Δείτε επίσης